Kinh Địa Tạng 13: Ủy thác dấn thân (7/7/2006) – TT. Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 07-08 năm 2006
Giới thiệu: Phẩm Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên
Giảng tại : chùa Giác Ngộ, Sài Gòn
Ngày 07-07-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-7-8-nam-2006/kinh-dia-tang-13-uy-thac-dan-than-07-07-2006-thich-nhat-tu.html
—————————————————————————————
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY