Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Không dính mắc – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy thích Nhật Từ giảng tại chùa Bà Đa, Đà Nẵng, ngày 09-12-2011

LEAVE A REPLY