Kinh phước đức 4- Hạt giống phước lành – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Quang Minh, Chicago, ngày 27-07-2008

LEAVE A REPLY