Kinh tập 025: Giá trị Thiền từ bi – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25-09-2011

LEAVE A REPLY