Kinh Trung Bộ 13 (Đại Kinh Khổ Uẩn) – Vẫy chào khổ đau 1 (01/05/2005) – Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 013: Kinh Đại Kinh Khổ Uẩn – Vẫy chào khổ đau 1
TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi 01/05/2005

LEAVE A REPLY