Kinh Trung Bộ 138 (Kinh Tổng Thuyết, Biệt Thuyết) – Buông ngoại cảnh, dứt nội trần (2/8/2009)

Giảng ngày 02-08-2009 tại chùa Xá Lợi.

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-8-nam-2009/kinh-trung-bo-138-buong-ngoai-canh-dut-noi-tran-02-08-2009-thich-nhat-tu.html

LEAVE A REPLY