Kinh Trung Bộ 142 ( Kinh Phân Biệt Cúng Dường ) TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20-09-2009

LEAVE A REPLY