Kinh Trung Bộ 149 – 150 (Đại Kinh 6 Xứ, Nói Cho Dân Nagaravinda) – Tu sĩ đáng tôn kính (15/11/2010)

Đại Kinh Sáu Xứ – Kinh Trung Bộ 149
Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda – Kinh Trung Bộ 150

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Học, Cần Thơ, ngày 02/01/2010.

LEAVE A REPLY