Kinh Trung Bộ 34 (Tiểu Kinh Người Chăn Bò) – Thuật chăn dắt tâm linh (05/03/2006) – Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại chùa Xá Lợi
Ngày 5-3-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/thuat-chan-dat-tam-linh-a-tieu-kinh-nguoi-chan-bo-34-05-03-2006-thich-nhat-tu.html

LEAVE A REPLY