Kinh Vô Lượng Thọ 10 – Bỏ 5 Điều Dữ, Dứt 5 Thống Khổ

Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 10 – Bỏ 5 Điều Dữ, Dứt 5 Thống Khổ do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7046,Kinh-Vo-Luong-Tho-10-Bo-5-dieu-du-dut-5-thong-kho.tsph

LEAVE A REPLY