Lễ hội, xin lộc và phóng sinh đầu năm – TT. Thích Nhật Từ

GÓC NHÌN PHẬT GIÁO KỲ 1:
LỄ HỘI, XIN LỘC VÀ PHÓNG SINH ĐẦU NĂM
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của MC. Thiện Tùng
Ngày 15-02-2017 tại chùa Giác Ngộ.

LEAVE A REPLY