[LIVESTREAM] Học chánh pháp và thực hành chánh pháp – TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng – 14/05/2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY