[LIVESTREAM] Kinh Tứ Niệm Xứ 3: Quán tâm trên tâm – TT. Thích Nhật Từ – 25/04/2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY