[LIVESTREAM] LỄ TANG VÀ TỐNG TÁNG THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO – TT. THÍCH NHẬT TỪ – 11/12/2016

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY