Logic Phật giáo – Bài 1: Mục đích của nhân minh (12/01/2010) – TT. Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Giới thiệu: Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Ngày 12/01/2010
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-01-nam-2010/logic-phat-giao-2010-bai-01-muc-dich-cua-nhan-minh-12-01-2010-thich-nhat-tu.html
—————————————————————————————
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY