Logic Phật Giáo – Bài 3: Điều kiện chân lý của chủ trương (19/01/2010) – Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Giới thiệu: Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Ngày 19/01/2010
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-01-nam-2010/logic-phat-giao-2010-bai-03-dieu-kien-chan-ly-cua-chu-truong-19-01-2010-thich-nh.html
—————————————————————————————
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY