Mười điều tâm niệm – Điều 1: Tu trong bệnh tật – phần 1/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1260,dieu-1-Tu-trong-benh-tat.tsph

LEAVE A REPLY