Mười điều tâm niệm – Điều 2: Tu trong hoạn nạn – phần 3/4

Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1259,dieu-2-Tu-trong-hoan-nan.tsph

LEAVE A REPLY