Mười điều Tâm Niệm – Điều 4 – Xây dựng Đạo hạnh phần3/4

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08. Nghe mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1748,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-4-xay-dung-dao-hanh.tsph

LEAVE A REPLY