Mười điều Tâm niệm – Điều: 5 – 7. Thái độ lập nghiệp phần 1/7

Thầy Thich Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 23-08-08. Nghe mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1749,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-5-7-Thai-do-lap-nghiep-A.tsph

LEAVE A REPLY