Mười điều Tâm niệm – Điều: 8 – 10. Ân nghĩa và Oan trái – phần 2/5

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 24-8-08. Nghe mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1497,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-8-10-an-nghia-va-oan-trai-A-.tsph

LEAVE A REPLY