NGHIỆP VÀ CHẤM DỨT NGHIỆP – ĐĐ.THÍCH NGỘ PHƯƠNG

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Ngộ Phương giảng trong lớp giáo lý Bát Chánh Đạo – Chùa Giác Ngộ, ngày 07-06-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY