Nhân – Duyên và Quả – SC. Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại do SC. Thích Nữ Hương Nhũ giảng nhân khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 4 tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-10-2016

LEAVE A REPLY