Những điểm tương đồng giữa Phật giáo Thượng tọa bộ và Phật giáo Đại thừa – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 30-12-2016

LEAVE A REPLY