Những điều an vui – Phần 3/8

Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân lễ húy kỵ lần thứ 17, cố Hòa thượng viện chủ Chùa Giác Ngộ, ngày 18/09/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5194,Nhung-dieu-an-vui.tsph

LEAVE A REPLY