Những điều nên biết về đạo Phật – TT. Thích Nhật Từ www.ChuaGiacNgo.com

Những điều nên biết về đạo Phật – TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Tăng Phúc, Hà Nội, ngày 27/5/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/nhung-dieu-nen-biet-ve-dao-phat.html

LEAVE A REPLY