Nói lời hiểu biết và thương yêu – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Lâm, Phong Điền, Huế, ngày 15-11-2016

LEAVE A REPLY