Phật tích Ấn Độ 2: 02. Lâm Tỳ Ni – Nơi Phật đản sanh – phần 2/3

Thầy Nhật Từ giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal.

LEAVE A REPLY