Phật tích Ấn Độ 2: 03. Sarnath – Nơi Phật chuyển pháp luân

Thầy Nhật Từ giảng tại Sarnath.

LEAVE A REPLY