Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa – phần 1/2

Thầy Nhật Từ giảng tại Núi Linh Thứu, Ấn Độ.

LEAVE A REPLY