Phương trời thong dong – TT. Thích Nhật Từ

Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 2
tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/4/2016

LEAVE A REPLY