Quan điểm của Phật giáo về hiến tạng, mô và hiến xác – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-11-2016

LEAVE A REPLY