Quản trị Tâm – TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Quản trị tâm -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Nhà hàng chay Mandala, ngày 9/5/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/quan-tri-tam.html

LEAVE A REPLY