Quay về nương tựa Tam Bảo – ĐĐ. Thích Ngộ Phương

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Ngộ Phương giảng trong lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-06-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY