Quy y Tam Bảo – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam Bảo nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu 2016 tại chùa Giác Ngộ

LEAVE A REPLY