Sám hối sáu căn 03: Chuyển nghiệp lỗ mũi – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-10-2010

LEAVE A REPLY