SƯ MINH NIỆM chia sẻ đề tài ĐỨNG BÊN NGOÀI PHIỀN NÃO tại Chùa giác Ngộ 21/12/2016

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY