Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (17/03/2006) – Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh
Ngày 17-3-2006.
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/su-pham-giao-ly-phat-giao-kinh-nghiem-hoang-phap-cua-duc-phat-17-03-2006.html
————————————————————
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY