Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Thuyên thích trong hoằng pháp (03/04/2006) – TT. Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh
Ngày 3-04-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/thuyen-thich-trong-hoang-phap-03-04-2006-thich-nhat-tu.html
————————————-
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY