Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Tiếp biến văn hóa trong hoằng pháp (12/03/2006) – Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh
Ngày 12-3-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/tiep-bien-van-hoa-trong-hoang-phap-12-03-2006-thich-nhat-tu.html

LEAVE A REPLY