Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp

Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/su-pham-hoang-phap-05-muc-dich-hoang-phap-va-dac-diem-cua-phat-phap.html

LEAVE A REPLY