Sự truyền thừa Phật giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam – ĐĐ. Thích Quảng Tịnh

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Quảng Tịnh giảng trong lớp giáo lý Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-06-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY