Thần chú của tình yêu (21/06/2008)

Giảng tại Công ty sản xuất gỗ Tân Thành, Bình Dương, ngày 21-06-08

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY