Thành duy thức luận 01: Cấu trúc tâm thức – phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 08-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1310,Thanh-duy-thuc-luan-1–Cau-truc-tam-thuc–.tsph

LEAVE A REPLY