Thành duy thức luận 02: Mục đích của Tâm thức học – phần 5/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 11-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1309,Thanh-duy-thuc-luan-2-Muc-dich-cua-Tam-thuc-hoc.tsph

LEAVE A REPLY