Thành duy thức luận 04: Ngã giả định và các liên hệ vô ngã – phần 3/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 18-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1307,Thanh-duy-thuc-luan-4-Nga-gia-dinh-va-cac-lien-he-vo-nga.tsph

LEAVE A REPLY