Thành duy thức luận 06: Bản chất của pháp – phần 4/7

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 25-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1305,Thanh-duy-thuc-luan-6-Ban-chat-cua-phap.tsph

LEAVE A REPLY