Thành duy thức luận 07: Phá chấp pháp của ngoại đạo – phần 4/7

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 29-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1304,Thanh-duy-thuc-luan-7-Pha-chap-phap-cua-ngoai-dao.tsph

LEAVE A REPLY