Thành duy thức luận 08: Ba phương diện của Alaya – phần 1/6

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 06-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1303,Thanh-duy-thuc-luan-8-Ba-phuong-dien-cua-Alaya.tsph

LEAVE A REPLY