Thành duy thức luận 09: Hạt giống: Bẩm sinh và huấn luyện – phần 5/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 09-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1302,Thanh-duy-thuc-luan-9-Hat-giong-Bam-sinh-va-huan-luyen.tsph

LEAVE A REPLY